ZABIEGI REHABILITACYJNE

Oferujemy Państwu kompleksowe i zespołowe działanie mające na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy oraz udziału w życiu społecznym. Zabiegi rehabilitacyjne stanowią integralną część procesu terapeutycznego i decydują o jego ostatecznej efektywności.
W naszej ofercie znajdują się takie zabiegi rehabilitacyjne jak:

Gabinet rehabilitacyjny czynny jest codziennie 7:45-18:15

 • Masaż klasyczny
 • Masaż wibracyjny
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy tens
 • Magnetronik
 • Ultradźwięki
 • Laser punktowy
 • Lampa sollux
 • Lampa bioptron
 • Krioterapia
 • Kinesiology taping
 • Ćwiczenia indywidulane
 • Wyciąg lędźwiowy
 • Fala uderzeniowa

Pacjenci są przyjmowani w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia za okazaniem skierowania na zabiegi, które powinno zawierać:

 • dane pacjenta (PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania)
 • dane podmiotu zlecającego oraz numer umowy z NFZ
 • datę wystawienia skierowania
 • rozpoznanie ICD-10 - będące podstawą realizacji zabiegów
 • cel skierowania
 • podpis oraz pieczątkę lekarza zlecającego

NASI TERAPEUCI

Iwona Włodarczyk

mgr fizjoterapii

 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • PNF kurs podstawowy
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera
 • Kurs masażu klasycznego
 • Diagnostyka i terapia ortopedyczno- neurologiczna

Katarzyna Młynek

mgr fizjoterapii

 • Technik masażu
 • PNF Podstawowy
 • PNF w wodzie
 • PNF poziom 3A
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • N.A.P. Moduł I, Moduł II
 • Terapia czaszowo-krzyżowa I stopnia
 • Bobath Concept – ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi
 • Terapia skolioz wg K. Schroth
 • Kinesiology Taping

Katarzyna Stachura

mgr fizjoterapii

 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • PNF kurs podstawowy
 • Kinesiology Taping kurs podstawowy
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa metodą Mc Kenziego
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kregosłupa metodą McKenziego
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band
 • Terapia skolioz wg. K. Schroth
 • Kurs masażu klasycznego